top of page

חברת B-Orion Strategies בהובלת דר׳ איריס נחמיה ועודד נחמיה, מובילה בעיצוב מערכות ארגונית - בחיבור שבין ייעוד הארגון, תמונת העתיד והפעילות היום יומית לכדי ביצוע מיטבי .
החברה מלווה מקבלי החלטות, בכירים ובכירות, המובילים מהלכי שינוי ונמצאים בנקודות הכרעה ובצמתי קבלת החלטות מרכזיים.
החברה מתמחה בתכנון אסטרטגי והובלת מהלכי שינוי מבוססי מחקר ונתונים, מתודולוגיות וכלי ניתוח טכנולוגיים חדשניים. 
הצעת ערך ייחודית של B-Orion strategies: 
אסטרטגיה עסקית המשלבת מומחיות וגישות חדשניות שהן בקדמת הידע. מענה שלם ותפירת חליפה ייחודית לצורכי הארגון.

לקוחות ושותפים לדרך

bottom of page